Регистрация

Лични данни на кандидата

Email адрес
 
Парола
 
Потвърди Парола
 
ЕГН
 
Име
 
Презиме
 
Фамилия
 

Контакти

Област
-Изберете област-
Община
-Изберете община-
Населено място
-Изберете населено място-
Адрес
 
Телфонен номер
 

Указания

 • Всички полета са задължителни!
 • Паролата трябва да съдържа минимум 8 символа.
 • Те включват поне една цифра, главна буква, малка буква, специален символ ( !, @, #, %, $, &, *).
 • Прочетете внимателно декларациите.
 • След като се съгласите с декларациите ще се появи бутон "Регистрация".
 • Натиснете бутона за да получите имейл с линк за потвърждение на регистрацията.
 • При успешно завършена регистрация, ще можете да въвеждате вашите специалности.
 • Всеки кандидат, който не отговаря на условията за кандидатстване или не може да попълни необходимата информация, може да попълни документи за кандидатстване в университета.
 • След завършване на регистрацията имате срок от 48 часа да въведете вашите желани специалности и сканирана диплома
 • Възстановяването на студенткси права се извършва в Учебно-информационен център при унивристета

 1. 1.

  Декларирам, че съм гражданин/ка на република България.

 2. 2.

  Декларирам, че съм запознат/а със заболяванията, противопоказни за обучението ми в посочените от мен специалности. Списък със заболявания

 3. 3.

  Декларирам, че съм информиран/а за целите, за които ще бъдат използвани личните ми данни. Политики лични данни

 4. 4.

  Информиран/а съм, че ако съм завършил/а висше образование, субсидирано от държавата, не мога да кандидатставам за второ висше образование, субсидирано от държавата в същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.