Регистрация


Регистрация на студентиПаролата трябва да съдържа минимум 8 символа.


Те включват поне една цифра, главна буква, малка буква, специален символ ( !, @, #, %, $, &, *).


Изпратеното писмо за потвърждение на регистрацията, ще е валидно само 2 часа!*